จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 3 วันก่อนการเดินทาง

เนื่องจากการระบาดโรคโควิด 19 รอบที่ 2 ในประเทศไทย ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้งดการเดินรถไฟในหลายเส้นทาง และปรับเวลาจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าให้น้อยลง ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้เพียง 3 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้ ท่านต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และท่านยังสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จองตั๋วรถไฟออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย