จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – พรหมพิราม ( จ.พิษณุโลก)

เดินทางสู่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยรถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ-พรหมพิราม มีรถไฟให้บริการทุกวันในเส้นทางดังกล่าว

จากสถานีรถไฟกรุงเทพ ( หัวลำโพง ) – สถานีรถไฟพรหมพิราม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีขบวนรถไฟจากกรุงเทพ ที่จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟพรหมพิราม วันละ 2 ขบวน ดังนี้

เวลาออก ( สถานีรถไฟหัวลำโพง)เวลาถึง ( สถานีรถไฟพรหมพิราม)ประเภทรถขบวนที่
7:0014:04เร็ว111
13:4520:57เร็ว109

** สามารถตรวจสอบเวลาเดินรถล่าสุดได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ( ข้อมูลอัปเดท realtime ) **

แผนที่สถานีรถไฟพรหมพิราม

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพ ไป อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟออนไลน์ล่วงหน้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย