จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ-เมืองพล (จ.ขอนแก่น)

เดินทางจากกรุงเทพสู่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยการเดินทางด้วยรถไฟ เป็นการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากอีกเส้นทางหนึ่ง ของรถไฟสายอีสาน

จากสถานีรถไฟกรุงเทพ ( สถานีรถไฟหัวลำโพง ) – สถานีรถไฟเมืองพล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขบวนรถไฟที่ท่านเลือกเดินทาง ซึ่งแต่ละขบวนใช้เวลาเดินทางไม่เท่ากัน

แผนที่สถานีรถไฟเมืองพล

สถานีรถไฟเมืองพล เป็นสถานีรถไฟในเส้นทางภาคอีสาน ที่ถูกพัฒนาให้มีความสวยงาม กว้างขวาง และทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของสถานีรถไฟในประเทศไทย เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่สถานีรถไฟแห่งนี้

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพ ไป อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย