ตารางรถเวลาไฟ เชียงใหม่ – กรุงเทพ

หมายเหตุ – บางครั้งเวลาเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ท่านสามารถเช็คตารางรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดทล่าสุดทุกวัน ( อัปเดทอัติโนมัติ Real time )

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถเชียงใหม่
ออก
กรุงเทพ
ถึง
1102เร็ว6:3021:10
38ด่วนพิเศษ08:5019:25
452ด่วน15:305:25
514*ด่วนพิเศษ17:0006:15
610ด่วนพิเศษ CNR18:0006:50

จองตั๋วรถไฟ เชียงใหม่-กรุงเทพ ออนไลน์