ตารางเวลารถไฟ เชียงใหม่ – กรุงเทพ

อัปเดท 27 มกราคม 2566

ขบวนประเภทรถเวลาออก : สถานีเชียงใหม่เวลาถึง : สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
8ด่วนพิเศษดีเซลราง08:5018:55
14ด่วนพิเศษ17:0006:10
52ด่วน15:3005:10
102เร็ว06:3020:25
10ด่วนพิเศษ CNR18:0006:50

จองตั๋วรถไฟ เชียงใหม่-กรุงเทพ ออนไลน์

หมายเหตุ – บางครั้งเวลาเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ท่านสามารถเช็คตารางรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดทล่าสุดทุกวัน ( อัปเดทอัติโนมัติ Real time )