ตารางรถไฟ กรุงเทพ-ลำปาง

หมายเหตุ – บางครั้งเวลาเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ท่านสามารถเช็คตารางรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดทล่าสุดทุกวัน ( อัปเดทอัติโนมัติ Real time )

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถกรุงเทพ
ออก
นครลำปาง
ถึง
1109เร็ว13:451:54
29ด่วนพิเศษ CNR18:104:57
313*ด่วนพิเศษ19:356:30
451ด่วน22:009:51
57ด่วนพิเศษ8:3017:30

จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ-ลำปาง ออนไลน์