ตารางรถไฟ ยะลา-กรุงเทพ

หมายเหตุ – บางครั้งเวลาเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ท่านสามารถเช็คตารางรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดทล่าสุดทุกวัน ( อัปเดทอัติโนมัติ Real time )

เลขขบวนรถประเภทรถยะลา
ออก
กรุงเทพ
ถึง
172เร็ว13:5311:15
38*ด่วนพิเศษ16:1112:45

จองตั๋วรถไฟ ยะลา – กรุงเทพ ออนไลน์