ตารางรถไฟ สุราษฏร์ธานี -กรุงเทพ

หมายเหตุ – บางครั้งเวลาเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ท่านสามารถเช็คตารางรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดทล่าสุดทุกวัน ( อัปเดทอัติโนมัติ Real time )

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถสุราษฎร์ธานี
ออก
กรุงเทพ
ถึง
140ด่วนพิเศษ10:2521:10
2174เร็ว16:235:40
3168เร็ว17:087:35
486ด่วน18:528:25
5170เร็ว19:418:55
684ด่วน20:1410:05
744ด่วนพิเศษ21:059:10
842ด่วนพิเศษ21:059:10
9172เร็ว21:1611:15
1032ด่วนพิเศษ CNR22:2711:30
1146*ด่วนพิเศษ23:1412:45
1238*ด่วนพิเศษ23:1412:45

จองตั๋วรถไฟ สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ ออนไลน์