ตารางรถไฟ อุบลราชธานี – กรุงเทพ

หมายเหตุ – บางครั้งเวลาเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ท่านสามารถเช็คตารางรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดทล่าสุดทุกวัน ( อัปเดทอัติโนมัติ Real time )

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถอุบลราชธานี
ออก
กรุงเทพ
ถึง
122ด่วนพิเศษ14:5022:55
2142เร็ว17:355:00
324ด่วนพิเศษ CNR19:005:15
468ด่วน19:306:40
5140เร็ว20:307:20
672ด่วน5:4014:55
7136เร็ว7:0018:40
8146เร็ว9:3021:10

จองตั๋วรถไฟ อุบลราชธานี – กรุงเทพ ออนไลน์