ตารางเวลารถไฟสายใต้

ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟเส้นทางรถไฟสายใต้ สามารถเช็คเวลาเดินรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากตารางด้านล่าง ซึ่งเป็นข้อมูลเวลารถไฟในเส้นทางภาคใต้ทั้งหมดที่เปิดให้บริการ

** คำแนะนำ – บางครั้งรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นท่านสามารถเช็คตารางรถไฟได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์จะดีที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดทล่าสุด ( อัปเดท Realtime) **

เลข
ขบวน
เวลาออก
ต้นทาง
สถานี
ต้นทาง-ปลายทาง
เวลาถึง
ปลายทาง
3114:30กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่07:25
3218:45ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ10:30
3715:10กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก11:20
3814:20สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ10:10
3922:50กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี08:05
4010:40สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ19:45
4308:05กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี16:45
4420:41สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ05:55
8317:05กรุงเทพ – ตรัง08:05
8417:25ตรัง – กรุงเทพ08:35
8519:30กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช10:55
8615:00นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ06:30
16718:30กรุงเทพ – กันตัง11:20
16812:40กันตัง – กรุงเทพ05:35
17113:00กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก10:45
17211:30สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ09:15
17506:30ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก10:00
17614:55สุไหงโก-ลก – ชุมทางหาดใหญ่18:15
25113:05ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์19:20
25204:51ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี10:55
25405:45หลังสวน – ธนบุรี16:10
25507:30ธนบุรี – หลังสวน18:15
25707:50ธนบุรี – น้ำตก12:35
25812:55น้ำตก – ธนบุรี17:40
25913:55ธนบุรี – น้ำตก18:30
26005:20น้ำตก – ธนบุรี10:25
26109:20กรุงเทพ – หัวหิน13:35
26214:10หัวหิน – กรุงเทพ19:00
35117:50ธนบุรี – ราชบุรี19:55
35205:00ราชบุรี – ธนบุรี07:10
44506:30ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่16:50
44606:40ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร16:30
44706:20สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก17:35
44806:30สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี17:55
45106:00นครศรีธรรมราช – สุไหงโก-ลก14:50
45209:00สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช18:05
45306:30ยะลา – สุไหงโก-ลก08:40
45415:25สุไหงโก-ลก – ยะลา17:40
45509:58นครศรีธรรมราช – ยะลา17:10
45606:35ยะลา – นครศรีธรรมราช13:55
46306:25พัทลุง – สุไหงโก-ลก12:55
46412:25สุไหงโก-ลก – พัทลุง18:50
48504:35ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก08:20
48615:30น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก18:50
48916:55สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม17:55
49006:00คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี06:58
35516:40กรุงเทพ – สุพรรณบุรี20:15
35604:20สุพรรณบุรี – กรุงเทพ08:05
47104:20ธนบุรี – ศาลายา04:50
47205:10ศาลายา – ธนบุรี05:40
47305:45ธนบุรี – ศาลายา06:15
47406:20ศาลายา – ธนบุรี06:53
47507:12ธนบุรี – ศาลายา07:45
47608:25ศาลายา – ธนบุรี08:55
47716:50ธนบุรี – ศาลายา17:20
47919:30ธนบุรี – ศาลายา20:20
48020:05ศาลายา – ธนบุรี20:35