รถไฟชั้น 2

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำประเภทตู้ขบวนรถไฟ ที่ให้บริการของรถไฟไทย คือ รถไฟชั้น 2 ซึ่งเป็นประเภทชั้นรถไฟที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากเป็นชั้นที่นั่งสบาย และมีที่นั่งให้บริการจำนวนมาก และราคาตั๋วก็ประหยัด สำหรับรถไฟชั้น 2 ที่เปิดให้บริการในรถไฟแต่ละขบวนจะมีรายละเอียดการให้บริการที่แตกต่างกัน เช่น จำนวนผู้โดยสารในแต่ละตู้โดยสาร เป็นตู้โดยสารปรับอากาศ หรือ ตู้โดยสารแบบพัดลม ซึ่งท่านสามารถเลือกจองตั๋วรถไฟชั้น 2 ได้ดังนี้

  1. รถไฟชั้น 2 ประเภทนั่งและนอน : มีให้เลือกจองแบบตู้โดยสารปรับอากาศและพัดลม โดยจะแบ่งราคาตามประเภทเตียง คือ ที่นั่งเตียงล่างจะราคาสูง และ ที่นั่งเตียงบนจะมีราคาต่ำ
  • รถโบกี้นั่งและนอนชั่นที่ 2 แบบปรับอากาศ (บนท.ป.) เปิดให้บริการในขบวนรถเร็ว , ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ เช่น ด่วนพิเศษ “อุตราวิถี” / ด่วนพิเศษ “ทักษิณารัถย์” / ด่วนพิเศษ “ทักษิณ” / ด่วนพิเศษ “อีสานวัฒนา”/ ด่วนพิเศษ “อีสานมรรคา” เป็นต้น
  • รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 แบบพัดลม ( บนท.) เปิดให้บริการในขบวนรถเร็ว และขบวนรถด่วน เช่น รถเร็ว กรุงเทพ-สุไหงโกลก / รถเร็ว กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช / รถเร็ว กรุงเทพ – เชียงใหม่ เป็นต้น
ที่นั่งรถไฟชั้น 2
ที่นั่งรถไฟชั้น 2 ประเภทนั่งและนอน

ตัวอย่าง ผังที่นั่งรถไฟชั้น 2 ประเภทนั่งและนอน

ผังที่นั่งรถไฟชั้น 2  นั่งและนอน

2. รถไฟชั้น 2 ประเภทนั่ง : ลักษณะเบาะนั่งจะมีลักษณะเหมือนเบาะรถทัวร์

  • รถโบกี้ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ใช้รถชนิดดีเซลราง  ( กซม.ป. ) – เป็นรถนั่ง ปรับอากาศ เบาะสามารถปรับเอนได้ ให้บริการในขบวนรถเร็ว , ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ เช่น รถด่วน กรุงเทพ – หนองคาย เป็นต้น
  • รถโบกี้ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท. ) – เป็นรถนั่ง เบาะสามารถปรับเอนได้ ให้บริการในขบวนรถเร็ว , ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ

ตัวอย่าง ผังที่นั่งรถไฟชั้น 2 ประเภทนั่ง

ดังนั้นท่านคงจะได้รู้จักรถไฟชั้น 2 ที่มีให้บริการบนรถไฟไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเดินทาง และจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า

วันนี้ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟชั้น 2 และสามารถเลือกที่นั่งออนไลน์ด้วยตนเองได้ทันที จองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิ่ง จาก railway.co.th

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย