รถไฟตู้นอนปรับอากาศ

รถไฟตู้นอนปรับอากาศ เป็นรถไฟประเภทที่ได้รับความนิยมในการเลือกจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า จากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเส้นทางรถไฟระยะไกล เนื่องจากการเดินทางด้วยรถไฟตู้นอน เป็นการเดินทางที่สบาย ผู้เดินทางสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ในขณะที่เดินทาง รถไฟตู้นอนปรับอากาศจึงเป็นที่นิยมของนักเดินทางในประเทศไทย

ปัจจุบันรถไฟตู้นอนจะมีให้บริการในรถไฟที่วิ่งให้บริการในระยะทางไกล ๆ เช่น กรุงเทพ – หาดใหญ่ กรุงเทพ – เชียงใหม่ กรุงเทพ – หนองคาย และ กรุงเทพ-สุไหงโกลก เป็นต้น

ซึ่งสามารถแบ่งรถไฟตู้นอนปรับอากาศที่ให้บริการออกเป็น 2 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

  1. รถไฟนอนปรับอากาศ ชั้น 1 – รถโบกี้นั่งและนอนชั่นที่ 1 ปรับอากาศ แต่ละโบกี่ให้บริการ 24 ที่นั่ง / 12 ห้องนอน มีเตียงนอนให้เลือกจอง คือ เตียงบน และเตียงล่าง ซึ่งรถนอนปรับอากาศชั้น 1 จะมีให้บริการบนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ ดังนี้
ลำดับเลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถต้นทาง – ปลายทางเลขขบวน
เที่ยวกลับ
19ด่วนพิเศษ “อุตราวิถี”กรุงเทพ – เชียงใหม่10
213ด่วนพิเศษกรุงเทพ – เชียงใหม่14
331ด่วนพิเศษ “ทักษิณารัถย์”กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่32
437ด่วนพิเศษ “ทักษิณ”กรุงเทพ – สุไหงโกลก38
523ด่วนพิเศษ “อีสานวัฒนา”กรุงเทพ – อุบลราชธานี24
667ด่วนกรุงเทพ – อุบลราชธานี68
725ด่วนพิเศษ “อีสานมรรคา”กรุงเทพ – หนองคาย26
883ด่วนกรุงเทพ – ตรัง84
985ด่วนกรุงเทพ – นครศรีธรรมราช86
อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.railway.co.th/

2. รถไฟนอนปรับอากาศ ชั้น 2 – รถโบกี้นั่งและนอนชั่นที่ 2 ปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารภายในตู้โบกี่้ละ 40 ที่นั่ง และ 36 ที่นั่ง

ลักษณะภายในรถชนิด 40 ที่ ( เตียงบน 20 ที่ , เตียงล่าง 20 ที่ )
 ชนิด 36 ที่ ( เตียงบน 18 ที่ , เตียงล่าง 18 ที่ )

รถไฟนอนปรับอากาศชั้น 2 จะมีให้บริการในขบวนรถเร็ว , ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ ดังนี้

ลำดับเลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถต้นทาง – ปลายทางชนิดรถที่นั่งเลขขบวน
เที่ยวกลับ
19ด่วนพิเศษ “อุตราวิถี”กรุงเทพ – เชียงใหม่36/40 CNR10
213ด่วนพิเศษกรุงเทพ – เชียงใหม่4014
331ด่วนพิเศษ “ทักษิณารัถย์”กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่36/40 CNR32
437ด่วนพิเศษ “ทักษิณ”กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก4038
551ด่วนกรุงเทพ – เชียงใหม่3652
623,
67
ด่วนพิเศษ “อีสานวัฒนา”,
ด่วน
กรุงเทพ – อุบลราชธานี36/40 CNR24 ,
68
725ด่วนพิเศษ “อีสานมรรคา”กรุงเทพ – หนองคาย36/40 CNR26
883ด่วนกรุงเทพ – ตรัง40 แดวู84
985ด่วนกรุงเทพ – นครศรีธรรมราช40 แดวู86
10107เร็วกรุงเทพ – เด่นชัย36108
11167เร็วกรุงเทพ – กันตัง36168
12169เร็วกรุงเทพ – ยะลา36170
13171เร็วกรุงเทพ – สุไหงโกลก36172
14173เร็วกรุงเทพ – นครศรีธรรมราช36174
อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.railway.co.th/

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ในเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งมีให้บริการบนขบวนรถไฟตามตารางด้านบน ท่านควรจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า เนื่องจากรถไฟตู้นอนปรับอากาศได้รับความนิยมจากนักเดินทางจำนวนมาก และนิยมจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย