รถไฟมาเลเซีย เส้นทาง ปาดังเบซาร์-กัวลาลัมเปอร์

วันนี้คุณสามารถนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ฝั่งมาเลเซีย ( สถานีรถไฟปาดังเบซาร์มี 2 ฝั่ง คือ ฝั่งประเทศไทย และฝั่งประเทศมาเลเซีย ) เพื่อเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้แล้ว โยใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ซึ่งให้บริการด้วยรถไฟความเร็วสูง วิ่งด้วยความเร็วประมาณ 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง

เส้นทางดังกล่าวให้บริการด้วยรถไฟ ETS แบ่งออกดังนี้ คือ ETS GOLD , ETS Platinum, Ets Business class ซึ่งจะมีราคาตั๋วที่แตกต่างกันไป

สำหรับนักเดินทางชาวไทย ที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟมาเลเซีย สู่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ท่านต้องเดินทางมาขึ้นรถที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ( ฝั่งมาเลเซีย)

จองตั๋วรถไฟ ปาดังเบซาร์-กัวลาลัมเปอร์

สำหรับวิธีการเดินทางมายังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ที่สะดวกที่สุด คือ การนั่งรถไฟเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ให้บริการวันละ 2 เที่ยว ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รถไฟไทยจะพาท่านข้ามไปส่งยังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ฝั่งมาเลเซีย เพื่อให้ท่านได้ขึ้นรถไฟมาเลเซียต่อไป เป็นการเดินทางที่เชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟของ 2 ประเทศ

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย