รถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำรถไฟไทยเส้นทางยอดนิยมของหาดใหญ่อีกเส้นทางหนึ่ง คือ สถานีรถไฟหาดใหญ่ – สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นขบวนรถไฟสายท้องถิ่นที่วิ่งให้บริการภายในจังหวัดสงขลา รถไฟเส้นทางนี้รองรับการเดินทางของชาวไทยและชาวมาเลเซีย ที่เดินทางด้วยรถไฟ

ปัจจุบันวิ่งให้บริการวันละ 2 เที่ยว คือ รอบเช้าและรอบบ่าย ไม่สามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ ต้องซื้อตั๋วในวันเดินทางเท่านั้น

ตารางเวลารถไฟ เส้นทาง  หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

รอบเช้า  –  รถไฟออกจากหาดใหญ่ เวลา 7.30   น.  ถึงปาดังเบซาร์ เวลา  8.25  น.

รอบบ่าย  – รถไฟออกจากหาดใหญ่ เวลา 13.05   น.  ถึงปาดังเบซาร์ เวลา  14.00  น.

** กรุณาสอบถามเวลารถไฟล่าสุดได้จากสถานีรถไฟหาดใหญ่**

ท่านสามารถนั่งรถไฟจากหาดใหญ่ลงที่สถานีปาดังเบซาร์ และต่อรถไฟของมาเลเซีย เพื่อเดินทางเข้าไปยังประเทศมาเลเซียได้ทันที เป้นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ

ในช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์รถไฟเส้นทางนี้จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพราะชาวมาเลเซียที่เดินทางจากมาเลเซียจะนิยมเข้ามาเที่ยวหาดใหญ่ในช่วงวันหยุด

ดังนั้นหากเพื่อนวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่านสามารถนั่งรถไฟจากหาดใหญ่และไปต่อรถไฟมาเลเซีย ที่สถานีปาดังเบซาร์ได้ เดินทางสะดวก มีรถให้บริการทุกวัน

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย