รับตั๋วรถไฟไทยได้อย่างไร

หลังจากชำระเงินสำเร็จ
ท่านจะได้รับตั๋วรถไฟทาง E-Mail ทันท

วิธีดาวส์โหลดตั๋วรถไฟที่ได้รับทาง E-Mail

ตัวอย่างตั๋วรถไฟที่ได้รับ

  • ท่านต้องพิมพ์ตั๋วรถไฟที่ได้รับทาง E-mail เพื่อนำไปใช้ขึ้นรถไฟในวันเดินทาง หากไม่พิมพ์ไปจะไม่สามารถเดินทางได้
จองตั๋วรถไฟออนไลน์

ระบบจองตั๋วของเรา ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ต้องการเดินทางกับรถไฟ เพราะบางท่านต้องเดินทางระยะไกลเพื่อเดินทางมาจองตั๋วรถไฟยังสถานีรถไฟต่าง ๆ เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าน้ำมันรถ เป็นต้น จะดีกว่าหรือไม่เมื่อท่านจองตั๋วรถไฟผ่านระบบของเรา โดยเพิ่มค่าดำเนินการการจองตั๋วเพียงเล็กน้อย ได้รับตั๋วรถไฟทันที และสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง