วันหยุดประจำปี 2564

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ จองตั๋วรถไฟ.com ได้รวบรวมวันหยุดเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2564 มานำเสนอ เพื่อเป็นข้อมุลในการวางแผนการเดินทางและการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า แก่เพื่อน ๆ นักเดินทาง

ปี พ.ศ.2564 มีการเพิ่มวันหยุดราชการเพิ่ม

เนื่องจากประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 ธ.ค.64 อนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติม ปี 2564 ซึ่งเป็นการกำหนดให้เป็นวันหยุดเฉพาะปี พ.ศ.2564 โดยไม่ถือเป็นวัดหยุดนักขัตฤกษ์ตามปกติ และประกาศใช้กับหน่วยงานราชการ ส่วนภาคเอกชน สถาบันการเงิน จะหยุดตามนี้หรือจะกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้ สำหรับวันหยุดประจำภาค ทดลองใช้เฉพาะปีนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

 • 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศให้วันหยุดตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ
 • 12 เมษายน 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 • 27 กรกฎาคม 2564 วันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา
 • 24 กันยายน 2564 วันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวันมหิดล
 • 22 ตุลาคม 2564 (เลื่อนจากเดิมที่จะหยุดในวันที่ 25 ตุลาคม)

วันหยุดราชการประจำภาค รวม 4 วัน

 • วันศุกร์ที่ 26 มี.ค.2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ (ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี)
 • วันจันทร์ที่ 10 พ.ค.2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)
 • วันพุธที่ 6 ต.ค.2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา)
เดินทางไปเที่ยวในวันหยุด พ.ศ.2564 โดยการนั่งรถไฟ

สรุปวันหยุด ปี พ.ศ.2564 มีดังนี้

วันหยุด เดือนมกราคม 2564

 • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม (วันขึ้นปีใหม่)

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ (วันตรุษจีน) *เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ*
 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ (วันมาฆบูชา)

วันหยุด เดือนมีนาคม 2564

 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม (วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี)

วันหยุด เดือนเมษายน 2564

 • วันอังคารที่ 6 เมษายน (วันจักรี)
 • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน (วันสงกรานต์) *เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ*
 • วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์)
 • วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์)
 • วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์)

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2564

 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล)
 • วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม (วันพืชมงคล) (วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)
 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม (วันวิสาขบูชา)

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม (วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
 • วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม (วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) *เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ*
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)

วันหยุด เดือนกันยายน 2564

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน (วันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวันมหิดล) *เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ*

วันหยุด เดือนตุลาคม 2564

 • วันพุธที่ 6 ตุลาคม (วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ)
 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม (วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา)
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม (วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช) *เลื่อนจากเดิมที่จะหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม*

วันหยุด เดือนธันวาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม (วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ)
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

ดังนั้น เมื่อท่านทราบวันหยุดประจำปี พ.ศ.2564 แล้ว และท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟในช่วงวันหยุดดังกล่าว เพื่อกลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยว ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง