อุโมงค์รถไฟในประเทศไทย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ จองตั๋วรถไฟ.com จะพาท่านไปรู้จักกับอุโมงค์รถไฟในประเทศไทย ซึ่งกระจายไปตามเส้นทางรถไฟต่าง ๆ

เส้นทางรถไฟในประเทศไทย ในบางพื้นที่รถไฟจะต้องวิ่งผ่านภูเขาต่าง ๆ ซึ่งวิธีการสร้างทางรถไฟเพื่อผ่านภูเขาต่าง ๆ จะใช้วิธีการเจาะภูเขาให้ทะลุจากฝั่งต้นทางไปยังฝั่งปลายทาง เพื่อทำอุโมงค์สำหรับสร้างรางรถไฟภายใน เพื่อให้รถไฟวิ่งลอดภูเขา

อุโมงค์รถไฟในประเทศไทย มีทั้งหมด 7 อุโมงค์ กระจายไปตามเส้นทางรถไฟสายต่าง ๆ ดังนี้

  1. อุโมงค์ปางตูบขอบ – ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง กับที่หยุดรถไฟเขาพลึง มีความยาว 120.09 เมตร 
  2. อุโมงค์เขาพลึง – ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่าง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ กับ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระหว่างที่หยุดรถไฟเขาพลึง(จ.อุตรดิตถ์)กับ ห้วยไร่(จ.แพร่) มีความยาว 362.44 เมตร 
  3. อุโมงค์ห้วยแม่ลาน – อยู่ระหว่างสถานีรถไฟบ้านปิน กับสถานีรถไฟผาคัน (จะมีที่หยุดรถไฟห้วยแม่ลานอยู่) โดยตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความยาว 130.20 เมตร
  4. อุโมงค์ขุนตาน – เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  มีความยาว 1,352.10 เมตร ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ระหว่างอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กับอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
  5. อุโมงค์ช่องเขา – ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณกิโลเมตรที่ 769.822 ถึง 770.058 มีความยาว 235.90 เมตร 
  6. อุโมงค์พระพุทธฉาย –  ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟบุใหญ่ กับสถานีรถไฟวิหารแดง ในเขตตำบลพระฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีความยาว 1,197 เมตร
  7. อุโมงค์เขาพังเหย – ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองรึ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี อยู่ระหว่างสถานีรถไฟโคกคลี กับสถานีรถไฟช่องสำราญ บริเวณกิโลเมตรที่ 248.800-249.031มีความยาว 235.60 เมตร

อุโมงค์รถไฟที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก คือ อุโมงค์ขุนตาน เนื่องจากเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สามารถเดินทางไปถ่ายรูปคู่กับอุโมงค์รถไฟแห่งนี้ ได้ที่ สถานีรถไฟขุนตาน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอุโมงค์ขุนตานมากทีสุด ห่างกันประมาณ 200 เมตร

**อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก https://th.wikipedia.org/ **

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย