ตารางรถไฟ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

ปัจุบันรถไฟทางไกลได้มาเปิดให้บริการที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประกอบด้วย รถไฟสายใต้ รถไฟสายเหนือ และรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลอัปเดท : 22 มกราคม 2566

ตารางรถไฟสายเหนือ ( ขบวนรถขาออก )

ขบวนเส้นทางเวลาออกเวลาถึง
7รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ –  เชียงใหม่09:0519:30
9รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่18:4007:15
13รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่20:0508:40
51รถด่วน | กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่22:3012:10
109รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่14:1504:05
107รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย20:455:15
111รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – เด่นชัย07:3016:30

ตารางรถไฟสายใต้ ( ขบวนรถขาออก ) 

ขบวนเส้นทางเวลาออกเวลาถึง
31รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางหาดใหญ่14:5007:25
37รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก 15:3512:30
169รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา16:1011:45
171รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก 13:1010:50
83รถด่วน | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตรัง17:3008:50
167รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง18:5012:05
85รถด่วน | กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช 20 :1012:05
39รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี22:2009:25
43รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี08:1018:50
45รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – ปาดังเบซาร์ 15.359.50

ตารางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ( ขบวนรถขาออก ) 

ขบวนเส้นทางเวลาออกเวลาถึง
25รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – หนองคาย20:2506:25
75รถด่วน | กรุงเทพอภิวัฒน์ – หนองคาย08:4517:30
133รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – หนองคาย21:2507:55
21รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี06:1014:00
135รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี07:1018:00
71รถด่วน | กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี10:3519:50
139รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี19:256:15
23รถด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี21:0506:35
141รถเร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี23:0510:20

กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ( ข้อมูลอัปเดท Real time )

เช็คตารางรถไฟเส้นทางต่างๆ และจองตั๋วรถไฟออนไลน์

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางโดยรถไฟจาก สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ไปยังปลายทางต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย