วันหยุดยาว 3 วัน เดือนสิงหาคม 2565

สวัสดีทุกท่าน ในเดือนสิงหาคม 2565 จะมีวันสำคัญของประเทศไทย คือ วันแม่แห่งชาติ 2565 ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันแม่แห่งชาติ เป็นวันหยุดราชการ

วันแม่แห่งชาติ คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุก ๆ ปี “

ดังนั้น เดือนสิงหาคม 2565 จึงมีหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน ดังนี้

  • วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันหยุดราชการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565
  • วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 วันหยุดราชการตามปรกติ
  • วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565 วันหยุดราชการตามปรกติ

ดังนั้น ท่านที่ได้หยุดติดต่อกัน 3 วัน ในช่วงดังกล่าว และต้องการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยว ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้แล้ว จองตั๋วรถไฟผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย