รถไฟ หนองคาย – ท่านาแล้ง ( ลาว) 2565

ข่าวดีล่าสุด ! การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศ

เส้นทาง หนองคาย – ท่านาแล้ง – หนองคาย

เริ่มให้บริการ 16 กันยายน 2565

ค่าโดยสาร 20 บาท

ตารางรถไฟ หนองคาย – ท่านาแล้ง 2565

เที่ยวไป

ขบวนต้นทาง – ปลายทางเวลาออกเวลาถึง
481หนองคาย – ท่านาแล้ง07.3007.45
483หนองคาย – ท่านาแล้ง14.4515.00

เที่ยวกลับ

ขบวนต้นทาง – ปลายทางเวลาออกเวลาถึง
482ท่านาแล้ง – หนองคาย10.0010.15
484ท่านาแล้ง – หนองคาย17.3017.45

เอกสารสำหรับนั่งรถไฟเดินทางเข้าประเทศลาว

ได้แก่ หนังสือเดินทาง ( Passport ) หรือ หนังสือผ่านแดน ( Border pass )


ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวเวียงจันทน์ ประเทศลาว ท่านสามารถเริ่มต้นการเดินทางได้ที่สถานีรถไฟหนองคาย และเดินทางกับรถไฟ เส้นทาง หนองคาย – ท่านาแล้ง เพื่อเดินทางเข้าประเทศลาว

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย