ป้ายกำกับ: จอตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – โคกโพธิ์

Posted in รถไฟไทย

จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ-ปัตตานี

เดินทางด้วยรถไฟสายใต้ จากกรุงเทพสู่จังหวัดปัตตานี จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันมีขบวนรถไฟให้บริการจากกรุงเทพไปจังหวัดปัตตานีทุกวัน ข้อมูลการเดินทาง กรุงเทพ – ขึ้นรถไฟที่สถานี…

อ่านต่อ