ป้ายกำกับ: สถานีรถไฟท่านาแล้ง

Posted in รถไฟไทย

รู้จักรถไฟ เส้นทาง หนองคาย-เวียงจันทร์ ประเทศลาว

เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว คือ รถไฟเส้นทาง หนองคาย – เวียงจันทร์ โดยมีจุดขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหนองคาย และจุดลงรถไฟในประเทศลาว คือ สถานีรถไฟท่านาแล้ง บ้านโคกโพสี เมืองหาดทรายฟอง นครหล…

อ่านต่อ