ป้ายกำกับ: อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

Posted in รถไฟไทย

รถไฟ กรุงเทพ – ท่าชนะ

อำเภอท่าชนะ ตั้งอยู่ในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประตูสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะเมื่อนั่งรถไฟจากกรุงเทพ ท่านจะผ่านอำเภอท่าชนะเป็นอำเภอแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเท…

อ่านต่อ