ตารางรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบเซาร์

รถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  เป็นเส้นทางรถไฟที่มีความสำคัญ เพราะเป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางรถไฟไทยกับรถไฟมาเลเซีย ท่านสามารถขึ้นรถไฟขบวนนี้จากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปยังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ( ฝั่งมาเลเซีย) เพื่อขึ้นรถไฟมาเลเซียเดินทางต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในมาเลเซีย เช่น Ipoh , Butter worth และ Kuala Lumpur เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

ตารางรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบเซาร์

อัปเดทล่าสุด : 15 /12/2566

ต้นทาง : ชุมทางหาดใหญ่

เลขขบวนเส้นทางเวลาออกเวลาถึง
947 ( รถด่วน)หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์08.5509.40
949 ( รถด่วน)หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์14:0014:45

ต้นทาง : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์

เลขขบวนเส้นทางเวลาออกเวลาถึง
948 ( รถด่วน )ปาดังเบเซาร์ – หาดใหญ่10.1511.00
950 ( รถด่วน )ปาดังเบเซาร์ – หาดใหญ่15.4016.25

รถไฟเส้นทางนี้เมื่อเดินทางไปถึงปาดังเบซาร์ จะหยุดจอดให้ผู้โดยสารลงทั้ง 2 สถานี คือ สถานีปาดังเบซาร์ ( ไทย ) และสถานี Padang Besar, Malaysia

ราคาตั๋วรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

  • ค่าโดยสารท่านละ 50 บาท
  • สามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ก่อนการเดินทาง
รถไฟหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์

ปัจจุบันขบวนรถไฟ เส้นทาง ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ มีนักเดินทางใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย และชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาเที่ยวใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย