จองตั๋วรถไฟ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออนไลน์

สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์

บริการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า สำหรับการเดินทางจาก ” สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ” ในเส้นทางรถไฟทางไกล เส้นทางสายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 52 ขบวน ทั้งขาออกจากกรุงเทพ และขาเข้ากรุงเทพ

ขบวนรถไฟที่ให้บริการที่ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” มีดังนี้

  • สายเหนือ มี 14 ขบวน ได้แก่ 7 8 9 10 13 14 51 52 102 107 108 109 111 112
  • สายใต้ มี 20 ขบวน ได้แก่ 31 32 37 38 39 40 43 44 45 46 83 84 85 86 167 168 169 170 171 172
  • สายตะวันออกเฉียงเหนือ มี 18 ขบวน ได้แก่ 21 22 23 24 25 26 71 72 75 76 133 134 135 136 139 140 141 142

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะเริ่มให้บริการรถไฟทางไกล ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

จองตั๋วรถไฟ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออนไลน์

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟทางไกล สายเหนือ สายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้บริการที่ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” ทั้งขาออกจากกรุงเทพ และขาเข้ากรุงเทพ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย