จองตั๋วรถไฟลาว-จีน

จองตั๋วรถไฟลาว – จีน ออนไลน์

สวัสดีนักเดินทางทุกท่าน ! ปัจจุบันชาวไทยเดินทางเข้าไปเที่ยวประเทศลาวเป็นจำนวนมาก และต้องการนั่งรถไฟลาว -จีน ( Laos – China Railway ) เพื่อเดินทางท่องเที่ยวระหว่างเมืองต่าง ๆ ในประเทศลาว  เพราะเป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันการซื้อตั๋วรถไฟลาว-จีน ยังไม่มีความสะดวกมากนัก ได้แก่

 • รถไฟลาว – จีน ใช้ตั๋วรถไฟฉบับจริง ในการเดินทางเท่านั้น
 • ตั๋วรถไฟลาว-จีน ซื้อได้ที่เคาร์เตอร์ภายในสถานีรถไฟเท่านั้น
 • ตั๋วรถไฟลาว-จีน ใช้เงินลาว ( เงินกีบ ) ในการซื้อเท่านั้น ไม่รับบัตรเครดิต
 • ตั๋วรถไฟลาว-จีน เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง 3 วันเท่านั้น
 • ตั๋วรถไฟลาว-จีน เปิดขายตั๋วเป็นรอบ ๆ ดังนี้ 6:50-10:00 , 14:30-16:30 และ 20.00-22:00 ท่านต้องยืนต่อแถวเพื่อรอซื้อตั๋วรถไฟเป็นเวลานาน
 • ยืนเข้าแถวซื้อตั๋ว 1 คน สามารถซื้อตั๋วได้แค่ 3 ใบเท่านั้น
 • รถไฟลาว-จีน มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เมื่อตั๋วรถไฟในแต่ละขบวนถูกขายหมด ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้ ทำให้พลาดการเดินทางในขบวนรถไฟที่ต้องการ

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป !

บริการจองตั๋วรถไฟลาว-จีน ล่วงหน้า โดยบริษัท Baolau ประเทศไทย

ทำไมจึงควรจองตั๋วรถไฟลาว-จีน ผ่านระบบของเรา

 • สามารถสั่งจองตั๋วได้ล่วงหน้า 30 วัน และอย่างน้อย 4 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • สามารถชำระเงินค่าตั๋วรถไฟด้วยบัตรเครดิต / Alipays
 • ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการจองตั๋วในรูปแบบ PDF ก่อนการเดินทาง 3 วัน ทาง E-Mail ให้บันทึกเก็บไว้ในมือถือหรือพิมพ์ใส่กระดาษเก็บไว้ เพื่อนำไปยื่นรับตั๋วรถไฟฉบับจริง
 • ผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

รับตั๋วรถไฟฉบับจริงได้อย่างไร

 • สามารถรับตั๋วรถไฟฉบับจริง ได้ที่สำนักงานตัวแทนบริษัทในประเทศลาว มีสำนักงานให้บริการ 3 แห่ง คือ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง และวังเวียง
 • สามารถรับตั๋วรถไฟฉบับจริง ก่อนการเดินทาง 2 วัน หรือ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเวลารถไฟออก

วางแผนการเดินทางเที่ยวประเทศลาว และจองตั๋วรถไฟลาว-จีน ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง