จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 30 วัน เริ่ม 11 ก.พ. 2564

ข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ประชาชนสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อเพื่อให้สอดคล้องกับการผ่อนปรน นโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของ ศบค. และรองรับวันหยุดพิเศษต่าง ๆ

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเราได้แล้ว จองตั๋วรถไฟได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย

จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 3 วันก่อนการเดินทาง

เนื่องจากการระบาดโรคโควิด 19 รอบที่ 2 ในประเทศไทย ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้งดการเดินรถไฟในหลายเส้นทาง และปรับเวลาจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าให้น้อยลง ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้เพียง 3 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้ ท่านต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และท่านยังสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จองตั๋วรถไฟออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย