จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า กลับบ้านปีใหม่ 2564

ใกล้เข้ามาแล้ว เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และจะมีผู้เดินทางจากกรุงเทพออกสู่ต่างจังหวัดจำนวนมาก เพื่อเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัว ด้วยการเดินทางด้วยรถไฟ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ตั๋วรถไฟเส้นทางต่าง ๆ โดยเฉพาะเส้นทางระยะไกล และเป็นที่นิยมของนักเดินทาง เช่น กรุงเทพ -เชียงใหม่ กรุงเทพ-หาดใหญ่ กรุงเทพ-หนองคาย เป็นต้น จะมีผู้ใช้บริการรถไฟจำนวนมาก และตั๋วรถไฟจะถูงจองตั๋วเต็มเร็วมาก โดยเฉพาะขบวนรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ซึ่งเป็นรถไฟรุ่นใหม่ เป็นรถไฟที่นั่งสบาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ได้แก่

  • ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 9/10 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
  • ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัตนาที่ 23/24 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ 
  • ขบวนรถด่วนพิเศษอีสารมรรคาที่ 25/26 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
  • ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ

รถไฟทั้ง 4 ขบวนนี้ เป็นที่นิยมของนักเดินทางจำนวนมาก หากท่านต้องการเดินทางกับรถไฟขบวนทั้ง 4 แนะนำให้ท่านจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าหลาย ๆ วัน เพราะตั๋วรถไฟจะเต็มเร็วมาก

คำแนะนำในการเดินทางมาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ท่านควรเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากมีผู้เดินทางมาใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพงจำนวนมาก การจราจรรอบ ๆ สถานีรถไฟหัวลำโพงอาจติดขัด และควรเดินทางมาถึงสถานีก่อนเวลารถออกประมาณ 1-2 ชั่วโมง หากท่านสามารถเดินทางมายังสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยรถไฟฟ้าได้ แนะนำให้เลือกเดินทางด้วยรถไฟฟ้า เพราะเป็นการเดินทางสู่สถานีรถไฟหัวลำโพงที่สะดวก รวดเร็ว และตรงเวลาที่สุด

ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัดด้วยรถไฟขบวนต่าง ๆ ในเส้นทางทั่วประเทศ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จะมาถึงนี้ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว มั่นใจทุกการเดินทาง ท่านจะมีตั๋วรถไฟสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 อย่างแน่นอน เมื่อจองตั๋วรถไฟผ่านระบบของเรา

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย