ตารางรถเวลาไฟ กรุงเทพ – หาดใหญ่

หมายเหตุ – บางครั้งเวลาเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ท่านสามารถเช็คตารางรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดทล่าสุดทุกวัน ( อัปเดทอัติโนมัติ Real time )

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถกรุงเทพ
ออก
ชุมทางหาดใหญ่
ถึง
1171เร็ว13:0005:52
231ด่วนพิเศษ CNR14:456:35
345*ด่วนพิเศษ15:107:20
437*ด่วนพิเศษ15:107:20
5169เร็ว15:359:15
641ด่วนพิเศษ22:5012:34

จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – หาดใหญ่ ออนไลน์