ตารางรถเวลาไฟ กรุงเทพ – หาดใหญ่

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถกรุงเทพ
ออก
ชุมทางหาดใหญ่
ถึง
1171เร็ว13:0005:52
231ด่วนพิเศษ CNR14:456:35
345*ด่วนพิเศษ15:107:20
437*ด่วนพิเศษ15:107:20
5169เร็ว15:359:15
641ด่วนพิเศษ22:5012:34