ตารางเวลารถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ( อีสาน)

ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ หรือสายอีสาน สามารถเช็คเวลาเดินรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากตารางด้านล่าง ซึ่งเป็นข้อมูลเวลารถไฟในเส้นทางภาคอีสานทั้งหมด

** คำแนะนำ – บางครั้งรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นท่านสามารถเช็คตารางรถไฟได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์จะดีที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดทล่าสุด ( อัปเดท Realtime) **

เลข
ขบวน
เวลาออก
ต้นทาง
สถานี
ต้นทาง-ปลายทาง
เวลาถึง
ปลายทาง
2105:45กรุงเทพ – อุบลราชธานี14:00
2214:50อุบลราชธานี – กรุงเทพ22:55
2320:30กรุงเทพ – อุบลราชธานี06:35
2419:00อุบลราชธานี – กรุงเทพ05:15
2520:00กรุงเทพ – หนองคาย06:45
2619:10หนองคาย – กรุงเทพ06:00
6721:30กรุงเทพ – อุบลราชธานี07:50
6819:30อุบลราชธานี – กรุงเทพ06:40
7110:05กรุงเทพ – อุบลราชธานี19:50
7205:40อุบลราชธานี – กรุงเทพ14:55
7508:20กรุงเทพ – หนองคาย17:45
7607:00หนองคาย – กรุงเทพ17:10
13320:45กรุงเทพ – หนองคาย08:35
13418:30หนองคาย – กรุงเทพ05:45
13506:40กรุงเทพ – อุบลราชธานี18:00
13607:00อุบลราชธานี – กรุงเทพ18:40
13918:55กรุงเทพ – อุบลราชธานี06:15
14020:30อุบลราชธานี – กรุงเทพ07:20
14515:20กรุงเทพ – อุบลราชธานี03:35
14609:30อุบลราชธานี – กรุงเทพ21:10
23311:40กรุงเทพ – สุรินทร์20:00
23405:20สุรินทร์ – กรุงเทพ14:15
33905:20กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย08:05
34008:45ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ11:10
34117:00กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย20:15
34205:05ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ08:40
41506:20นครราชสีมา – หนองคาย12:20
41605:55อุดรธานี – นครราชสีมา11:25
41716:00นครราชสีมา – อุดรธานี21:40
41812:55หนองคาย – นครราชสีมา19:00
41911:15นครราชสีมา – อุบลราชธานี16:45
42018:45อุบลราชธานี – ลำชี21:30
42106:10นครราชสีมา – อุบลราชธานี12:15
42215:15อุบลราชธานี – ลำชี18:15
42405:50สำโรงทาบ – นครราชสีมา09:50
42505:30ลำชี – อุบลราชธานี08:30
42612:35อุบลราชธานี – นครราชสีมา18:25
42714:20นครราชสีมา – อุบลราชธานี20:15
42806:20อุบลราชธานี – นครราชสีมา11:45
42917:55นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่19:40
43005:50ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา07:45
43105:00ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น11:55
43213:55ขอนแก่น – ชุมทางแก่งคอย20:30
43305:30ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่10:08
43412:20ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย17:10
43716:55ชุมทางแก่งคอย – ลำนารายณ์18:30
43806:05ลำนารายณ์ – ชุมทางแก่งคอย07:40
43911:45ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่16:40
44005:50ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย10:40