ตารางเวลารถไฟสายเหนือ

ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟเส้นทางรถไฟสายเหนือ สามารถเช็คเวลาเดินรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากตารางด้านล่าง ซึ่งเป็นข้อมูลเวลารถไฟในเส้นทางภาคเหนือทั้งหมด

** คำแนะนำ – บางครั้งรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นท่านสามารถเช็คตารางรถไฟได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์จะดีที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดทล่าสุด ( อัปเดท Realtime) **

เลข
ขบวน
เวลาออก
ต้นทาง
สถานี
ต้นทาง-ปลายทาง
เวลาถึง
ปลายทาง
418:01สวรรคโลก – กรุงเทพ04:00
708:30กรุงเทพ – เชียงใหม่19:30
808:50เชียงใหม่ – กรุงเทพ19:25
918:10กรุงเทพ – เชียงใหม่07:15
1018:00เชียงใหม่ – กรุงเทพ06:50
1319:35กรุงเทพ – เชียงใหม่08:40
1417:00เชียงใหม่ – กรุงเทพ06:15
5122:00กรุงเทพ – เชียงใหม่12:10
5215:30เชียงใหม่ – กรุงเทพ05:25
10206:30เชียงใหม่ – กรุงเทพ21:10
10720:10กรุงเทพ – เด่นชัย05:15
10819:05เด่นชัย – กรุงเทพ05:10
10913:45กรุงเทพ – เชียงใหม่04:05
11107:00กรุงเทพ – เด่นชัย16:30
11207:30เด่นชัย – กรุงเทพ18:00
20109:25กรุงเทพ – พิษณุโลก17:55
20206:05พิษณุโลก – กรุงเทพ14:05
20714:05กรุงเทพ – นครสวรรค์19:35
20805:00นครสวรรค์ – กรุงเทพ10:20
20911:20กรุงเทพ – บ้านตาคลี15:40
21016:00บ้านตาคลี – กรุงเทพ20:35
21112:55กรุงเทพ – ตะพานหิน19:15
21205:30ตะพานหิน – กรุงเทพ12:10
30116:30กรุงเทพ – ลพบุรี20:00
30204:40ลพบุรี – กรุงเทพ08:15
30304:20กรุงเทพ – ลพบุรี07:05
30408:00ลพบุรี – กรุงเทพ10:35
31104:40กรุงเทพ – รังสิต05:25
31318:20กรุงเทพ – ชุมทางบ้านภาชี20:45
31405:00ชุมทางบ้านภาชี – กรุงเทพ07:30
31717:25กรุงเทพ – ลพบุรี20:20
31806:00ลพบุรี – กรุงเทพ09:05
37605:35รังสิต –07:40
40106:00ลพบุรี – พิษณุโลก10:55
40213:45พิษณุโลก – ลพบุรี18:45
40305:55พิษณุโลก – ศิลาอาสน์07:40
40705:00นครสวรรค์ – เชียงใหม่14:35
40809:30เชียงใหม่ – นครสวรรค์19:55
41016:30ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก18:10