รถไฟ กรุงเทพ – ศิลาอาสน์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางรถไฟสายเหนือ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก คือ กรุงเทพ – ศิลาอาสน์

สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานีรถไฟที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายเหนือ สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 ซึ่งเป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่และเป็นสถานีรถไฟที่ชาวอุตรดิตถ์ใช้บริการจำนวนมาก

จากกรุงเทพไปสถานีรถไฟศิลาอาสน์ ใช้เวลานั่งรถประมาณ 7- 8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขบวนรถไฟที่ท่านเลือกเดินทาง แต่ละขบวนใช้เวลาไม่เท่ากัน

ตารางเวลารถไฟ กรุงเทพ – ศีลาอาสน์

** สามารถตรวจสอบเวลารถไฟล่าสุด ได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ เพราะบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินรถไฟ หรือ รถบางขบวนหยุดให้บริการ **

เลขขบวนรถประเภทรถกรุงเทพ
ออก
ศิลาอาสน์
ถึง
109เร็ว13:4522:27
9ด่วนพิเศษ CNR18:101:44
13*ด่วนพิเศษ19:353:11
107เร็ว20:104:08
51ด่วน22:006:10
111เร็ว7:0015:27
7ด่วนพิเศษ8:3014:30

จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ ออนไลน์

แผนที่สถานีรถไฟศิลาอาสน์ 

สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 (ถนนย่านศิลาอาสน์) ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ดังนั้น ท่านใดที่จะเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปลงที่สถานีรถไฟศิลาอาสน์ จ.อุตรดิคถ์ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้ จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย