รายชื่อขบวนรถไฟที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 เช็คด่วน !

ข่าวล่าสุด ! เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการโรคโควิด 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยในขณะนี้ โดยได้งดการเดินรถรวมทั้งสิ้น 121 ขบวน ทำให้คงเหลือขบวนรถไฟที่ให้บริการอยู่ในเส้นทางต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) รวม 115 ขบวน ซึ่งยังครอบคลุมเส้นทางหลัก ๆ ทั่วประเทศ ดังนี้

รายชื่อขบวนรถไฟที่ให้บริการ

1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์ ( รถทางไกล)

สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ (ขบวนรถเร็วที่ 109 ปรับเวลาขบวนรถใหม่)
สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน
ขบวนรถด่วนที่ 67/68 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
สายใต้ จำนวน 6 ขบวน
ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ


 2. ขบวนรถเชิงสังคม ( รถระยะสั้น)
สายเหนือ จำนวน 20 ขบวน

ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 311/376 กรุงเทพ – รังสิต – หัวตะเข้
ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ – บ้านภาชี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์

สายตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 16 ขบวน
ขบวนรถ ขบวนธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ – สุรินทร์ – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ – แก่งคอย – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 หนองคาย – นครราชสีมา – หนองคาย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 อุบลราชธานี – นครราชสีมา – อุบลราชธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – บัวใหญ่ – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 แก่งคอย – ขอนแก่น – แก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 แก่งคอย – บัวใหญ่ – แก่งคอย
 
สายใต้ จำนวน 22 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี – น้ำตก –  ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ – หัวหิน – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี
ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – สุพรรณบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก – สุราษฎร์ธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลา – สุไหงโกลก – ยะลา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง – สุไหงโกลก – พัทลุง
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490  สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี
 
สายตะวันออก จำนวน 21 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 285/286 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา
ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้ – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
 
สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย จำนวน 16 ขบวน
ขบวนรถที่ 4304/4305  
ขบวนรถที่ 4306/4307  
ขบวนรถที่ 4310/4311  
ขบวนรถที่ 4312/4313  
ขบวนรถที่ 4324/4325  
ขบวนรถที่ 4328/4329  
ขบวนรถที่ 4342/4343
ขบวนรถที่ 4344/4345
 สายแม่กลอง – บ้านแหลม – แม่กลอง จำนวน 4 ขบวน
ขบวนรถที่ 4380/4383
ขบวนรถที่ 4386/4387

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟ ( รถทางไกล ) สามารถเช็คเวลาเดินรถล่าสุดได้จากระบบจองตั๋วไฟออนไลน์ และสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบได้ทันที ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย