รู้จักประเภทของรถไฟไทย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟ วันนี้จะพาท่านไปทำความรู้จักรถไฟของไทย ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของรถไฟ โดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังนี้ คือ

ขบวนรถด่วนพิเศษ (Apecial Express)

เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีสำคัญๆ เท่านั้น

 ขบวนรถด่วน (Express)

เป็นขบวนรถที่จัดเดินทางระยะไกล หยุดสถานีที่สำคัญๆ เท่านั้น แต่มีการให้บริการของชนิดรถพ่วงมากกว่าขบวนพิเศษ

ขบวนรถเร็ว (Rapid)

เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล แต่หยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสารมากกว่าขบวนรถด่วน

ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)

เป็นขบวนรถที่จัดเดินทางเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารเดินทางไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ หยุดทุกๆ สถานี

ขบวนรถชานเมือง (bangkok Commuter)

เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รัศมีไม่เกิน 150 กิโลเมตร เพื่อใช้เดินทางไปทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และติดต่อค้าขายหยุดทุกๆ สถานี และป้ายหยุดรถ

ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)

เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด หยุดทุกสถานี และป้ายหยุดรถ ขบวนรถที่ให้บริการแบ่งออกเป็น สายเหนือ 4 ขบวน สายใต้ 8 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ขบวน

 ขบวนรถรวม (Mixed)

เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด หยุดทุกสถานี และป้ายหยุดรถ และมีรถสินค้าพ่วงในขบวนด้วย เพื่อรับ-ส่งสินค้า

ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)

เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จะหยุดรับ – ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานี ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น

ดังนั้นทุกท่านคงจะได้รู้จักการแบ่งประเภทของรถไฟไทยที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้ เดินทางด้วยรถไฟครั้งใด จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บ www.จองตั๋วรถไฟ.com

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย