วันหยุดประจำปี 2565

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ จองตั๋วรถไฟ.com ได้รวบรวมวันหยุดประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักเดินทางทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่ทำงานราชการและทำงานบริษัทต่าง ๆ จะได้ทราบวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565 และสามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า สำหรับการเดินทางในช่วงวันหยุดต่าง ๆ

รายละเอียด

 • วันเสาร์ 1 มกราคม 2565 – วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ 3 มกราคม 2565 – วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
 • วันพุธ 16 กุมภาพันธ์ 2565 – วันมาฆบูชา
 • วันพุธ 6 เมษายน 2565 – วันจักรี
 • วันพุธ 13 เมษายน 2565 – วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดี 14 เมษายน 2565 – วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ 15 เมษายน 2565 – วันสงกรานต์
 • วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2565 – วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันอาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2565 – วันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2565 – วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา
 • วันศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 – วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • วันพุธ 13 กรกฎาคม 2565 – วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2565 – วันเข้าพรรษา 
 • วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565 – วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 • วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2565 – วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 – วันปิยมหาราช
 • วันจันทร์ 24 ตุลาคม 2565 – วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
 • วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2565 – วันพ่อแห่งชาติ
 • วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2565 – วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ 12 ธันวาคม 2565 – วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
 • วันเสาร์ 31 ธันวาคม 2565 – วันสิ้นปี

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดสำคัญต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย