วันหยุดยาว กรกฎาคม 2565 จองตั๋วรถไฟด่วน !

สวัสดีนักเดินทางทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ที่กำลังจะมาถึง จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน จากการตรวจสอบปฏิทินวันหยุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 จะมีวันหยุดราชการทั้งสิ้น 15 วัน เหลือวันทำงานเพียง 16 วัน

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 สามารถแบ่งได้ 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1. หยุดยาว 5 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2565

  • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 – วันอาสาฬหบูชา 
  • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 – วันเข้าพรรษา 
  • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 )
  • วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการตามปรกติ )
  • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการตามปรกติ )

ช่วงที่ 2. หยุดยาว 4 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2565

  • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 – วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 )
  • วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการตามปรกติ )
  • วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 ( วันหยุดราชการตามปรกติ )

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟเส้นทางต่าง ๆ เพื่อเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในช่วงวันหยุดยาวเดือนกรกฏาคม 2565 ที่กำลังจะมาถึง ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย