วิธีการจองตั๋วรถไฟ ประเทศไทย

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทยล่วงหน้า ผ่านระบบทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ ใช้เวลาเพียง 2-3 นาที ในการทำรายการจองตั๋ว ท่านก็จะมีตั๋วรถไฟพร้อมเดินทางได้ทันที

ข่าวดี..สามารถเลือกที่นั่งบนรถไฟได้ทันที

ท่านสามารถเลือกที่นั่งบนรถไฟด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที

คำแนะนำการจองตั๋วรถไฟประเทศไทย

ท่านจะได้รับ E-Mail 2 ฉบับ

  1. E-mail ฉบับแรก จะเป็นการยืนยันการจองตั๋วรถไฟ และยืนยันการได้รับเงินจากท่าน
  2. E-mail ฉบับที่ 2 จะเป็น E-mail ที่บริษัทจัดส่งตั๋วรถไฟให้กับท่าน
  • ต้องพิมพ์ข้อมูลผู้เดินทาง เช่น ชื่อ – นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และตรวจสอบ E-Mail ให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการจอง เพราะท่านจะได้รับตั๋วรถไฟทาง E-Mail
  • เมื่อได้รับตั๋วรถไฟทาง E-Mail แล้ว ให้ท่านพิมพ์ตั๋วใส่กระดาษ A4 เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง หากไม่พิมพ์ไป จะไม่สามารถเดินทางได้
  • ปลอดภัยด้วยระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ที่ปลอดภัยสูง มาตรฐานระดับโลก
  • ให้บริการระบบจองตั๋วโดยบริษัท baolau ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการจองตั๋วรถไฟออนไลน์ชั้นนำในหลายประเทศของเอเซีย รวมทั้งตั๋วรถไฟในประเทศไทย
  • มั่นใจทุกรายการจองตั๋ว เดินทางได้อย่างแน่นอน

ภาพตั๋วรถไฟประเทศไทยที่ท่านจะได้รับ

สามารถ print ใส่กระดาษ A4 และนำไปขึ้นรถไฟได้ทันที

ตั๋วรถไฟแบบใหม่-จองตั๋วรถไฟ.com