สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ของประเทศไทย มีรถไฟจากกรุงเทพวิ่งผ่านสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากรถไฟในเส้นทางสายใต้จะต้องวิ่งผ่านสถานีรถไฟหัวหินทุกขบวน ดังนั้นท่านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและต้องการเดินทางด้วยรถไฟลงไปยังจังหวัดในภาคใต้ เช่น สุราษฏร์ธานี หาดใหญ่ ยะลา นราธิวาส ท่านสามารถเดินทางมาขึ้นรถได้ที่สถานีหัวหินแห่งนี้

สถานีรถไฟหัวหิน ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้า สถานีรถไฟแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ. ศ. 2453 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2469 การปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมสไตล์วิคตอเรียให้ สถานีรถไฟหัวหิน ปัจจุบันสถานีรถไฟหัวหินเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวหัวหิน จึงนิยมเดินทางมาที่สถานีรถไฟแห่งนี้ เพื่อถ่ายภาพคู่กับรถไฟหัวหินเก็บเป็นที่ระลึก

ภาพสถานีรถไฟหัวหิน

ป้ายสถานีรถไฟหัวหิน มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์
รถไฟจอด รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีรถไฟหัวหิน
บรรยากาศ ที่นั่งรอรถไฟ ภายในสถานีรถไฟหัวหิน
ด้านหน้า สถานีรถไฟหัวหิน
นักท่องเที่ยว เดินทางมาถ่ายภาพกับสถานีรถไฟหัวหิน เก็บไว้เป็นที่ระลึก

สถานีรถไฟหัวหิน มีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมากอีกสถานีหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทยและเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพมาลงที่สถานีรถไฟหัวหิน เพื่อท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เพราะหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางไม่มากนัก

เส้นทางยอดนิยม

สถานีรถไฟหัวลำโพง – สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ – สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง – สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟยะลา – สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟสุไหงโกลก – สถานีรถไฟหัวหิน

จองตั๋วรถไฟออนไลน์ กรุงเทพ – หัวหิน

จากกรุงเทพเดินทางไปหัวหิน ท่านสามารถเริ่มต้นการเดินทางได้ที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 5 ชั่วโมง

แผนที่สถานีรถไฟหัวหิน

ดังนั้นหากท่านได้มีโอกาสขึ้นรถไฟไปเที่ยวหัวหิน อย่าลืมถ่ายภาพกับสถานีรถไฟหัวหินเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพราะสถานีรถไฟหัวหินได้ชื่อว่าสถานีรถไฟที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปหัวหินด้วยรถไฟ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของเราได้แล้ว จองตั๋วรถไฟได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย