สวัสดีปีใหม่ 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 จองตั๋วรถไฟ.com ขออวยพรให้นักเดินทางทุกท่านมีความสุข ความเจริญ และมีความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน ตลอดจนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง ตลอดปี พ.ศ.2564 และตลอดไป

ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 มีผู้ใช้บริการรถไฟในการเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมาก ดังนั้นท่านที่เดินทางด้วยรถไฟในช่วงนี้ ควรเผื่อเวลาในเดินทางไปสถานีรถไฟต้นทางเนื่องจากมีผู้ใช้บริการที่สถานีรถไฟต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และควรไปถึงสถานีรถไฟล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลารถไฟออก

ขอให้ทุกท่านที่เดินทางด้วยรถไฟ มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง และเดินทางกลับบ้านเพื่อร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 กับครอบครัวอย่างมีความสุข

จองตั๋วรถไฟ.com

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย