เปิดแล้ว..ขบวนรถพิเศษนำเที่ยว กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เริ่มจอง 5 พฤศจิกายน 2563

สวัสดีเพื่อน ๆ ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟ วันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการขบวนรถพิเศษนำเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเรียกว่า ขบวนรถไฟลอยน้ำ เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปี พ.ศ.2564

สำหรับเส้นทางรถไฟ กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดให้บริการแบบไปเช้า-เย็นกลับ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 ( รถไฟให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ )

เปิดให้จองตั๋ววันแรก – วันที่ 5 พฤจิกายน พ.ศ 2563

สามารถจองตั๋วได้ที่ : สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

รถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสัก เที่ยวแรกเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และจะมีการให้บริการในวันที่ 14, 15, 21, 22, 28, 29 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 6, 12, 13, 19, 20 ธันวาคม 2563 และวันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 มกราคม 2564 รวมจำนวน 19 วัน

สำหรับตารางเวลาเดินรถเที่ยวไป

ขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 07.10 น.

  • รถไฟจะหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่างๆ คือ สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี แก่งคอย แก่งเสือเต้น ถึงจุดชมวิว“รถไฟลอยน้ำ”กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อนมีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดื่มด่ำกับความงดงาม ตื่นตาตื่นใจประมาณ 30 นาที และเดินทางต่อไปที่สถานีโคกสลุง มีเวลาให้นักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ซื้อสินค้ากลุ่มชุมชนท้องถิ่น อีกประมาณ 30 นาที จากนั้นขบวนรถจะพานักท่องเที่ยวมาที่ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11.42 น. นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง การแสดง และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP นั่งรถตัวหนอนชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ ไปสักการะพระใหญ่ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ขบวนรถไฟเที่ยวกลับ ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15.30 น. และจะถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 18.50 น.

ค่าโดยสาร

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม)

  • กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 290 บาท ( ไป-กลับ )
  • สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 110 บาท ( ไป-กลับ )
  • แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – โคกสลุง คนละ 60 บาท ( ไป-กลับ )
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 150 บาท (เที่ยวกลับเที่ยวเดียว)
  • ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 2 (ปรับอากาศ)
  • กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 490 บาท ( ไป-กลับ )
  • สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 220 บาท ( ไป-กลับ )
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 250 บาท ( เที่ยวกลับเที่ยวเดียว )

นอกจากนี้ ยังให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยสามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีอัตราค่าเช่าตู้โดยสาร ไป- กลับ ดังนี้

1. รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถ OTOP Train) จำนวน 2 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 110 คน ราคา 51,400 บาท

2. รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวร้อน) จำนวน 1 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 20 คน ราคา 34,000 บาท

3. รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวเย็น) จำนวน 1 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 30 คน ราคา 34,000 บาท

4. รถชุด PRESTIGE ประกอบด้วย ตู้ VIP เดินทางได้ 8 คน/ รถประชุม เดินทางได้ 30 คน/รถประชุมและสันทนาการเดินทางได้ 30 คน ในราคาคันละ 40,000 บาท

ทั้งนี้ การเช่ารถประเภทเหมาคันทุกชนิดมีค่าใช้จ่ายของพนักงานควบคุมเครื่องเสียงเพิ่ม อัตราคันละ 1,500 บาท/วัน

ดังนั้นนักเดินทางท่านใด ที่สนใจเดินทางกับรถไฟนำเที่ยว ขบวนรถพิเศษนำเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟที่มีความสวยงาม สัมผัสกับการนั่งรถไฟและชมวิวกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศไทย โดยสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าได้ก่อนวันเดินทาง 30 วัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก facebook : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย