เส้นทางรถไฟสายแม่กลอง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง เป็นเส้นทางรถไฟระยะสั้น มีระยะทางตลอดการเดินทางรวม 64 กิโลเมตร โดยการเดินทางด้วยรถไฟขบวนนี้แบ่งกันเดินทางออกเป็น 2 ช่วง เนื่องจากท่านต้องต้องลงรถไฟ คือ

ช่วงที่ 1. เริ่มจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ไปสุดปลายทางที่สถานีรถไฟมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 33 กม และเมื่อลงรถไฟ ท่านต้องนั่งเรือข้ามฟากที่ท่าเรือมหาชัย เพื่อข้ามฝั่งไปยังท่าเรือฉลอม เพื่อเดินไปขึ้นรถไฟต่อยังสถานีรถไฟบ้านแหลม ซึ่งเป็นช่วงที่ 2 ของการเดินทาง

ช่วงที่ 2. เริ่มต้นที่สถานีรถไฟบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร ไปสุดปลายทางที่สถานีรถไฟแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 31 กม.

ที่มาภาพ : http://www.railway.co.th/

เส้นทางรถไฟสายนี้มีความน่าสนใจ เป็นเส้นทางรถไฟที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี ในชื่อ ตลาดร่มหุบ คือ ตลาดแม่กลองทางรถไฟตั้งอยู่กลางตลาด พ่อค้าแม่ค้าจะตั้งขายสินค้าและกางร่มกันแบบแนบชิดรางรถไฟกันตามปรกติ และเมื่อรถไฟมา ก็จะพากันหุบร่มเป็นระยะ เพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน และเมื่อรถไฟผ่านไป ก็จะเปิดร่มกางออกขายตามปรกติ

ปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ นักเดินทางทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เดินทางไปชมตลาดร่มหุบแห่งนี้จำนวนมาก โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเส้นทาง วงเวียนใหญ่-มหาชัย-บ้านแหลม-แม่กลอง เป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย