เส้นทางรถไฟในประเทศไทย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ จองตั๋วรถไฟ.com จะพาท่านไปทำความรู้จักกับเส้นทางรถไฟสายหลักในประเทศไทย ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้ มีจำนวนทั้งหมดกี่เส้นทาง และแต่ละเส้นทางมีระยะทางเท่าไร เพื่อเป็นข้อมุลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางรถไฟ

เส้นทางรถไฟในประเทศไทย

สายเหนือ

สถานีรถไฟกรุงเทพ – สถานีรถไฟเชียงใหม่ ระยะทาง 751 กิโลเมตร

สายใต้

สถานีรถไฟกรุงเทพ – สถานีรถไฟสุไหงโกลก จ.นราธิวาส ระยะทาง 1143 กิโลเมตร เป็นเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

สถานีรถไฟกรุงเทพ – สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ระยะทาง 974 กิโลเมตร ( จะต้องลงรถไฟที่ชุมทางหาดใหญ่ และนั่งรถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ )

สถานีรถไฟกรุงเทพ – สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 816 กิโลเมตร ( แยกจากทางรถไฟสายใต้ ที่ ชุมทางเขาชุมทอง )

สถานีรถไฟกรุงเทพ – สถานีรถไฟกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง ระยะทาง 850 กิโลเมตร ( แยกจากทางรถไฟสายใต้ ที่ ชุมทางทุ่งสง )

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานีรถไฟกรุงเทพ – สถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร

สถานีรถไฟกรุงเทพ – สถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย ระยะทาง 627.5 กิโลเมตร

สายตะวันออก

สถานีรถไฟกรุงเทพ – สถานีรถไฟอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ  จ.สระแก้ว ระยะทาง 255 กิโลเมตร 

สถานีรถไฟกรุงเทพ –   สถานีรถไฟมาบตาพุด  จ.ระยอง ระยะทาง 200 กิโลเมตร

สายตะวันตก

สถานีรถไฟธนบุรี ( กรุงเทพ )  ถึง สถานีรถไฟน้ำตก  อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 194 กิโลเมตร

สายแม่กลอง

ทางรถไฟสายแม่กลอง แบ่งการเดินทางออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ – สถานีรถไฟมหาชัย ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วงสถานีรถไฟบ้านแหลม – สถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 34 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 65 กิโลเมตร

ดังนั้น ท่านคงจะได้ทราบข้อมูลของเส้นทางรถไฟในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเดินทางของทุกท่าน

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก https://th.wikipedia.org/

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย