เส้นทางรถไฟไทยสู่ประเทศ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟ วันนี้ จองตั๋วรถไฟ.com จะมาแนะนำเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่จะพาท่านไปยังพรมแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา กล่าว คือ ท่านสามารถนั่งรถไฟของประเทศไทยไปลงยังสถานีรถไฟปลายทาง และสามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศทั้ง 3 ได้ เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศด้วยการเดินทางด้วยรถไฟ

1.เดินทางไปประเทศมาเลเซียด้วยรถไฟ

เดินทางไปประเทศมาเลเซียด้วยรถไฟ ท่านสามารถเริ่มต้นการเดินทางได้ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ โดยเดินทางด้วยรถไฟเส้นทาง สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ – สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ สู่พรมแดนประเทศไทยและมาเลเซีย

สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ตั้งอยู่ใน อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นสถานีรถไฟชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย สถานีรถไฟมี 2 ฝั่ง คือ ฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศมาเลเซีย สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางต่อไปยังมาเลเซีย รถไฟจะขับพาท่านไปลงยังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ฝั่งมาเลเซีย

เมื่อท่านลงรถไฟที่สถานีรถไฟ ท่านสามารถทำเรื่องผ่านแดนที่สถานีรถไฟได้ทันที โดยใช้หนังสือเดินทาง ( Passport ) เป็นเอกสารประจำตัวเพื่อเข้าประเทศมาเลเซีย ภายในสถานีรถไฟจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและมาเลเซียให้บริการอยู่ และเมื่อทำเรื่องผ่านแดนเสร็จ ท่านสามารถซื้อตั๋วรถไฟมาเลเซีย และรอขึ้นรถไฟได้ทันที เพื่อเดินทางเข้าไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย

รถไฟมาเลเซีย
รถไฟมาเลเซีย เส้นทาง ปาดังเบซาร์ – กัวลาลัมเปอร์

จากสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ท่านสามารถซื้อตั๋วรถไฟมาเลเซียเพื่อเดินทางไปเที่ยวเมืองต่าง ๆ ของมาเลเซียได้ เช่น กัวลาลัมเปอร์ หรือ เมืองปีนัง ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวของมาเลเซียที่คนไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวกัน

2. เดินทางไปประเทศลาว ด้วยรถไฟ

เดินทางไปเที่ยวประเทศลาวด้วยรถไฟ ท่านสามารถเริ่มต้นการเดินทางได้ที่สถานีรถไฟหนองคาย ซึ่งจะมี ขบวนรถไฟผ่านแดนระหว่างหนองคาย – สปป.ลาว (หนองคาย-ท่านาแล้ง) เปิดให้บริการแก่นักเดินทาง เส้นทางรถไฟมีระยะทางทั้งหมด 5.35 กิโลเมตร

ตารางรถไฟ เส้นทาง หนองคาย – ท่านาแล้ง
( กรุณาเช็คเวลาเดินรถล่าสุด ได้จากสถานีรถไฟหนองคาย)

ขบวน 481 ออกหนองคาย 07:30 น. ถึง ท่านาแล้ง 07:45 น.
ขบวน 482 ออกท่านาแล้ง 10:00 น. ถึง หนองคาย 10:15 น.
ขบวน 483 ออกหนองคาย 14:45 น. ถึง ท่านาแล้ง 15:00 น.
ขบวน 484 ออกท่านาแล้ง 17:30 น. ถึง หนองคาย 17:45 น.

สามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ก่อนการเดินทาง ที่สถานีรถไฟหนองคาย

รถไฟเส้นทาง หนองคาย – ท่านาแล้ง จะพาท่านข้ามแม่น้ำโขง ที่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ที่ 1 บริเวณกลางสะพานจะมีรางรถไฟ และเมื่อถึงฝั่งประเทศลาวก็ทำเรื่องผ่านแดนตามปรกติ ซึ่งการเดินทางเข้าประเทศลาวสามารถใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) หรือ Passport ได้

เมื่อเดินทางไปถึงปลายทางและลงรถไฟที่สถานีรถไฟท่านาแล้งแล้ว ท่านสามารถนั่งรถจากสถานีรถไฟเพื่อเดินทางมาเที่ยวภายในเมืองเวียงจันทร์ เมืองหลวงของประเทศลาวได้อย่างสะดวก จะเป็นลักษณะการเหมารถเพื่อเดินทางเข้าเมืองเวียงจันทร์

3. เดินทางไปประเทศกัมพูชา ด้วยรถไฟ

เดินทางสู่ประเทศกัมพูชาด้วยรถไฟ วันนี้รถไฟประเทศไทยมีเส้นทางเดินรถจากประเทศไทยไปยังชายแดนไทย-กัมพูชา คือ รถไฟเส้นทาง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-คลองลึก ซึ่งรถไฟขบวนนี้จะมีปลายทางที่ด่านพรมแดนคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ) ซึ่งเป็นด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ตั้งอยู่ที่บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และด่านพรมแดนแห่งนี้เชื่อมต่อกับ ฝั่งปอยเปต ของประเทศกับพูชา

รถไฟไทย-กัมพูชา

รถไฟขบวนนี้เพิ่มความสะดวกให้นักเดินทางทั้งชาวไทยและกัมพูชา ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพ มาที่สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกแห่งนี้ และข้ามพรมแดนเข้าประเทศกัมพูชาที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เพื่อเดินทางเข้าไปเที่ยวประเทศกัมพูชาต่อไป

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางไปเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้ง 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา วันนี้ท่านสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้โดยสะดวก เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างประเทศ

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย