แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” กับผู้โดยสารรถไฟ

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ที่เดินทางด้วยรถไฟในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในประเทศไทย จึงทำให้เกิดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อควยคุมการแพร่เชื้อดังกล่าว เช่น

แอปพิเคชั่น “ไทยชนะ” คือ ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน  เช่น ห้างสรรพสินค้า ธนาคารและสถาบันการเงิน หน่วยงานและสถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นต้น

แอป  ไทยชนะ

แอปพิเคชั่น “ไทยชนะ” ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังผู้ที่เข้ามาใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ ได้ ในกรณีที่เกิดพบผู้ติดเชื้อโควิดในสถานที่นั้น ๆ ทางราชการจะได้ติดตามตัวผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด 19 มาตรวจร่างกายได้

แอปพิเคชั่น “ไทยชนะ” กับผู้ใช้บริการรถไฟ เป็นแอปพิเคชั่นที่ท่านควรดาวส์โหลดติดตั้งไว้บนมือถือของท่านเอง เพื่อใช้ในการสแกน QR Code เพื่อเช็คอินก่อนเข้าใช้บริการพื้นที่สถานีรถไฟต่าง ๆ ก่อนการเดินทางขึ้นรถไฟ และเมื่อท่านลงรถไฟที่สถานีรถไฟปลายทาง ท่านก็ต้องสแกน QR Code อีกครั้งเพื่อเช็กเอาต์ออกจากสถานีรถไฟ

ขั้นตอนวิธีการเช็คอิน ผ่าน Application ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติดังนี้

  • เมื่อผ่านจุดคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำการเช็คอินเข้าสถานี  
  • เมื่อซื้อตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำการเช็คเอ้าท์
  • เมื่อขึ้นขบวนรถโดยสารแล้ว ให้สแกนคิวอาร์โค้ดที่ตู้โดยสารเพื่อทำการเช็คอินขึ้นขบวนรถ
  • ก่อนลงจากขบวนรถ ให้สแกนคิวอาร์โค้ดที่ตู้โดยสารเพื่อทำการเช็คเอ้าท์ลงจากขบวนรถ 
  • เมื่อถึงสถานีปลายทาง ให้สแกนคิวอาร์โค้ดที่สถานีเพื่อทำการเช็คอิน และเช็คเอ้าท์ออกจากสถานี

ดังนั้น ท่านที่มีมือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้เมื่ออยู่นอกบ้าน ท่านควรดาวส์โหลดแอปพเคชั่น “ไทยชนะ” ติดตั้งไว้ เพราะท่านสามารถแสกน QR CODE ที่สถานีรถไฟได้ทันที

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย