จองตั๋วรถไฟ สงกรานต์ 2565

วันสงกรานต์ในประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน เป็นประจำทุกปี และได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของประเทศไทย ซึ่งจะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ดังนั้นในช่วงวันสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะมีนักเดินทางใช้บริการรถไฟเส้นทางต่าง ๆ เพื่อเดินทางกลับบ้านและเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดสงกรานต์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเส้นทางจากกรุงเทพสู่ต่างจังหวัด

วันสงกรานต์ พ.ศ.2565 ตรงกับวันอะไร

วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2565
วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2565

นั่งรถไฟกลับบ้านสงกรานต์ 2565

การเดินทางด้วยรถไฟ เป็นการเดินทางที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนจำนวนมาก สำหรับการเดินทางในช่วงวันหยุดสงกรานต์ของทุก ๆ ปี โดยคาดว่าจะมีประชาชนเริ่มเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงาน ก่อนจะหยุดยาวเนื่องในวันสงกรานต์

เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพสู่ต่างจังหวัด เป็นเส้นทางที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นมากที่สุด โดยเฉพาะขบวนรถไฟระยะไกล เช่น กรุงเทพ – เชียงใหม่ / กรุงเทพ – หาดใหญ่ – / กรุงเทพ – อุบลราชธานี / กรุงเทพ – หนองคาย เป็นต้น ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ 2565 ท่านควรจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าจะดีที่สุด เพื่อจะได้มีตั๋วรถไฟเดินทางกลับบ้านอย่างแน่นอน

จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า กลับบ้านสงกรานต์ 2565

ปัจจุบันท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
ตัวอย่าง : เดินทางกลับบ้านวันที่ 12 เมษายน 2565 สามารถเริ่มจองตั๋วรถไฟได้วันที่ 12 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟ ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ พ.ศ 2565 ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง