ตารางรถไฟ 3- 30 สิงหาคม 2564

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้มีการงดการให้บริการรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง Facebook : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้แจ้งข้อมูลตารางรถไฟที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนในระหว่างวันที่ 3- 30 สิงหาคม 2564 ดังนี้

ตารางรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการมีดังนี้

ที่มาภาพ : Facebook : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

  1. ตารางรถไฟสายเหนือ
ตารางรถไฟสายเหนือ

2. ตารางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ตารางรถไฟสายใต้

4. ตารางรถไฟสายตะวันออก

5. ตารางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย


ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากมีขบวนรถไฟให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ อย่างจำกัด ดังนั้นเมื่อไม่ให้พลาดการเดินทาง ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย