ตารางเวลารถไฟสายตะวันออก

เดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพสู่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ท่าน สามารถเช็คเวลาเดินรถไฟขบวนต่าง ๆ ได้จากตารางด้านล่าง ซึ่งเป็นข้อมูลเวลารถไฟในเส้นทางสายตะวันออกทั้งหมดที่เปิดให้บริการในขณะนี้

** คำแนะนำ – บางครั้งรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นท่านสามารถเช็คตารางรถไฟได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์จะดีที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดทล่าสุด ( อัปเดท Realtime) **

เลข
ขบวน
เวลาออก
ต้นทาง
สถานี
ต้นทาง-ปลายทาง
เวลาถึง
ปลายทาง
27715:25กรุงเทพ – กบินทร์บุรี18:20
27806:30กบินทร์บุรี – กรุงเทพ10:15
27913:05กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
280ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพ12:05
28306:55กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง11:20
28413:35บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ18:15
37117:40กรุงเทพ – ปราจีนบุรี20:32
37205:00ปราจีนบุรี – กรุงเทพ08:15
38318:25กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา20:00
38405:45ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ07:45
38807:05ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ08:35
39116:35กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา17:55