รู้จักรถไฟ เส้นทาง หนองคาย-เวียงจันทร์ ประเทศลาว

เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว คือ รถไฟเส้นทาง หนองคาย – เวียงจันทร์ โดยมีจุดขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหนองคาย และจุดลงรถไฟในประเทศลาว คือ สถานีรถไฟท่านาแล้ง บ้านโคกโพสี เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ (ลาว) เป็นรถไฟที่ให้บริการแก่นักเดินทางทั้ง 2 ประเทศ ได้เดินทางข้ามแดนกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยรถไฟสายนี้จะวิ่งข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ที่ 1 ( มีรางรถไฟอยู่กลางสะพาน)

เส้นทางรถไฟ หนองคาย – ท่านางแล้ง มีระยะทางทั้งหมด 5.35 กิโลเมตร โดยมีระยะทางในประเทศลาว 3.5 กิโลเมตร โดยมีสถานีรถไฟท่านางแล้งเป็นจุดจอดของรถไฟ ( สถานีรถไฟท่านางแล้ง เป็นสถานีรรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศลาว) ใช้เวลาวิ่งจากสถานีรถไฟหนองคาย – สถานีรถไฟท่านาแล้ง ประมาณ 15 นาที

เส้นทางรถไฟ หนองคาย – ท่านางแล้ง เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2552

สำหรับการเดินทางข้ามประเทศด้วยรถไฟ ท่านต้องมีเอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง ( passport) หนังสือผ่านแดน หรือ หนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่ออกให้ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ในการเดินทางผ่านด่านพรมแดนประเทศลาว

ดังนั้น ท่านใดที่วางแผนการเดินทางไปเที่ยวเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว ท่านสามารถเดินทางด้วยรถไฟขบวนนี้จากสถานีรถไฟหนองคายข้ามไปเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาวได้อย่างสะดวก

ตารางเวลาเดินรถไฟ หนองคาย – ท่านางแล้ง

ขบวน 481 ออกหนองคาย 07:30 น. ถึง ท่านาแล้ง 07:45 น.
ขบวน 482 ออกท่านาแล้ง 10:00 น. ถึง หนองคาย 10:15 น.
ขบวน 483 ออกหนองคาย 14:45 น. ถึง ท่านาแล้ง 15:00 น.
ขบวน 484 ออกท่านาแล้ง 17:30 น. ถึง หนองคาย 17:45 น.

สามารถติดต่อซื้อตั๋วรถไฟได้ที่สถานีรถไฟหนองคาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สถานีรถไฟหนองคาย โทร. 042-411-592

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย