รฟท. “รับคืนตั๋วรถไฟและรับเงินคืนได้เต็มราคา” สำหรับผู้ที่จองตั๋วล่วงหน้าเพื่อเดินทาง 6-31 มกราคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื่อโรคโควิด 19 รอบสองในประเทศไทย ที่พบผู้ได้รับเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงได้มีประกาศจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่งดเดินทางในช่วง โควิด 19 ระบาด โดยรับคืนตั๋วรถไฟทุกประเภทและรับเงินค่าตั๋วโดยสารคืนได้เต็มราคา สำหรับท่านที่จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเพื่อเดินทาง ระหว่างวันที่ 6 – 31 มากราคม พ.ศ.2564

รายละเอียดประกาศ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามคำสั่งของ ศบค. ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดการเดินทาง และได้สำรองที่ในการเดินทางในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 31 มกราคม 2564 ตามนโยบายของ ศบค. ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) ดังนี้


1. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร ตั๋วนำเที่ยว (รายบุคคล) ไว้ล่วงหน้าหากต้องการงดการเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) ในส่วนของตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสด การรถไฟฯ จะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น

2. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วหมู่คณะ ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน)


3. ผู้โดยสารที่จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่ E-MAIL passenger-ser@railway.co.th

ดังนั้น ท่านใดที่จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บ www.จองตั๋วรถไฟ.com ซึ่งเป็นการจองตั๋วรถไฟทางอินเตอร์เนต เพื่อเดินทางในระหว่างวันที่ 6 – 31 มกราคม 2564 และต้องการคืนตั๋วรถไฟ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่ E-MAIL : passenger-ser@railway.co.th

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย