สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา

สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นสถานีรถไฟระดับ 3 ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพ 458.31 กิโลเมตร

สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา เป็นสถานีรถไฟชุมทางแห่งแรกในภาคเหนือ มีทางรถไฟเชื่อมไปยังอำเภอสวรรคโลก โดยจะผ่านสถานีรถไฟคลองมะพลับ และ สิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

สำหรับชื่อสถานีรถไฟแห่งนี้ รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเสด็จประพาสทางรถไฟมายังสถานีรถไฟแห่งนี้ และพระองค์ทรงทราบว่าสถานีรถไฟยังไม่มีชื่อ จึงพระราชทานชื่อ ” ดารา” เป็นชื่อของสถานีรถไฟ จากนั้นจึงมีการนำชื่อ ดารา มาตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้านและตำบลอีกด้วย

แผนที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา
ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟเพื่อไปยังสถานีรถไฟชุมทางบ้านดาราแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Author: thaitravel

แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในประเทศไทย