ป้ายกำกับ: รถไฟ กรุงเทพ – มาเลเซีย

Posted in บทความ รถไฟมาเลเซีย

วิธีนั่งรถไฟจาก กรุงเทพ ไป กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ปัจจุบันเส้นทางรถไฟประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกัน นักเดินทางจากประเทศไทยจึงสามารถเดินทางด้วยรถไฟไทยและไปต่อรถไฟมาเลเซีย เพื่อเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซียได้ โดยเฉพ…

อ่านต่อ